Zapraszamy do współpracy z naszą firmą oferującej szeroki zakres usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych i historycznych. 

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie m.in. w zakresie prowadzenia nadzorów archeologicznych i kierowania badaniami wykopaliskowymi.

W tym czasie wykonaliśmy kilkaset nadzorów - począwszy od niewielkich związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej, po realizację dużych nadzorów przy inwestycjach liniowych realizowanych w obrębie układów staromiejskich (np. przy budowie sieci kanalizacyjnych), czy inwestycjach drogowych przebiegających przez obszar stanowisk archeologicznych (np. przy budowie autostrad).

Zrealizowaliśmy także kilka projektów sondażowych i ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzających inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym oraz zespołem archeologów i innych specjalistów gwarantujących wysoki poziom merytoryczny wykonania badań i opracowania wyników. Działamy w pełnym porozumieniu z Inwestorami i Służbami Konserwatorskimi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.Wszystkie aktualności


 
Projekt Chwarszczany
e-mail: kolosowski@nadzorarcheo.pl
 
208379