Wykonujemy szeroki zakres usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych i historycznych. Działamy na terenie całego kraju, jednak przede wszystkim w północnej części Polski.

Oferujemy pełen zakres usług:

  1. Przygotowanie dokumentacji badań archeologicznych (nadzoru) wraz z uzyskaniem Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  2. Wykonywanie i opracowanie kwerend archiwalnych i ekspertyz dotyczących stanowisk archeologicznych, budynków, zabytków ruchomych etc.
  3. Prowadzenie nadzorów archeologicznych.
  4. Prowadzenie ratunkowych badań archeologicznych wyprzedzających realizację inwestycji.
  5. Prowadzenie interdyscyplinarnych projektów sondażowych badań archeologicznych realizowanych np. przy okazji rewitalizacji zabytkowych obszarów wiejskich i staromiejskich.
  6. Wykonywanie sondażowych badań archeologicznych związanych z określeniem historycznej linii zabudowy.
  7. Wykonywanie powierzchniowych badań archeologicznych.
  8. Wykonywanie sondażowych archeologicznych badań podwodnych.
  9. Wykonywanie archeologicznych prac ekshumacyjnych.
  10. Opracowywanie wyników badań wraz z przygotowaniem tekstu do publikacji, opracowaniem i redakcją publikacji, przygotowaniem prelekcji multimedialnej, wystawy z badań, posterów etc.

 

 
Projekt Chwarszczany
e-mail: kolosowski@nadzorarcheo.pl
 
208381